Professionell lokalisering av alla otätheter på horisontaltak.

Den kostnadseffektiva mätmetoden för akuta svaga punkter – preventivt, före och efter taksaneringen samt vid besiktning av nya byggnader eller vid objektöverlåtelser.

 

Våra tjänster